7 tips om het meeste te halen uit het digitale Toelatingsexamen Arts & Tandarts

7 tips om het meeste te halen uit het digitale Toelatingsexamen Arts & Tandarts

In tegenstelling tot vroeger, wordt de Toelatingsproef Geneeskunde sinds 2020 online georganiseerd. Je zal het examen dus afleggen in een nieuwe, digitale omgeving.

In deze blog geven we je 7 belangrijke tips om met dit nieuwe examen om te gaan!

Wil je alvast kennismaken met de nieuwe examenomgeving, dan kan dat via het demo-examen op de officiële website van het toelatingsexamen. Op dezelfde pagina vind je eveneens de nodige toelichting die bij het online examen hoort.

Onze vakspecialisten bij SlaagTAT specialiseren zich in de voorbereiding van studenten op de toelatingsproef van geneeskunde. Ze weten dus wat er voor jou relevant is. Vanuit deze insteek verkenden ze deze digitale omgeving voor jou en noteerden alvast 7 zaken om je aandacht op te vestigen zodat je optimaal voorbereid bent voor deze editie van het online Toelatingsexamen Arts & Tandarts.

TIP #1: maak nieuwe oefeningen online

Een digitaal examen afleggen is een heel andere ervaring dan een examen maken op papier, dat zal je gegarandeerd merken. Liefst maak je jezelf hier op voorhand voldoende mee vertrouwd, anders zal je op het echte examen voor verrassingen komen te staan.

Bij het digitale examen kan je bijvoorbeeld niets noteren in de opgaven zelf en zal je bepaalde figuren moeten overtekenen op je kladbladeren om hiermee aan de slag te kunnen. Je zal ook niet meer in staat zijn om kernwoorden te omcirkelen of om uitroeptekens te plaatsen bij belangrijke gegevens. Het is belangrijk dat je jezelf vertrouwd maakt met deze andere manier van werken en dat doe je best door zoveel mogelijk te oefenen. Druk vanaf nu dus niet meer al je oefeningen op papier af, maar oefen ook digitaal.

TIP #2: oefen met dezelfde tools als op het examen

Op het examen krijg je een papieren versie van het formularium fysica, de infopagina van chemie en het periodiek systeem der elementen. Daarnaast krijg je voldoende kladpapier, een pen en een eenvoudig (digitaal) rekenmachine. Gebruik vanaf nu exact dezelfde tools die je op het examen ter beschikking krijgt.

Het rekenmachine waarmee je mag werken bevat uitsluitend de mogelijkheid om zeer eenvoudige wiskundige bewerkingen uit te voeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Wees zeker ook attent op de beperkingen: zo kan je bijvoorbeeld geen haakjes gebruiken bij het online rekenmachine en kan je geen machtsverheffing doen of worteltekens en dergelijke gebruiken. Om alles te resetten (entries en bewerkingen), druk je op de “C” knop.

Figuur 1 – Het eenvoudige rekenmachine dat in de online omgeving ter beschikking gesteld wordt. Je opent het door op de knop te drukken rechtsboven in de examenomgeving.

Wanneer je oefeningen maakt de laatste weken voor het toelatingsexamen, gebruik je best steeds dit eenvoudige rekenmachine door naar de website te gaan. Zo bouw je vertrouwen op met dit rekenmachine, want je wilt op het examen niet voor onaangename verrassingen komen te staan omdat je er te weinig mee geoefend hebt. Je moet weten wat je er wel mee kan en wat je niet.

Zo kan je zeer grote en zeer kleine getallen invoeren, maar het rekenmachine geeft niet altijd resultaten in wetenschappelijke notatie weer. Grote getallen worden niet met de wetenschappelijke notatie weergegeven en worden altijd ‘voluit’ weergegeven; kleine getallen worden vanaf 10^-7 weergegeven in de wetenschappelijke notatie. Getallen kleiner dan 10^-10 worden weergegeven als “0”.

Figuur 2 – Grote getallen worden altijd uitgeschreven. Kleine getallen worden uitgeschreven en vanaf 10^-7 in de wetenschappelijke notatie weergegeven.

Belangrijk: het is ook mogelijk om het NUMPAD van het toetsenbord te gebruiken om getallen in te geven. Je hoeft dus niet noodzakelijk je muis te gebruiken om getallen in te geven. Je gebruikt in dat geval de enter toets als “=”.

TIP #3: time jezelf

Het is best om jezelf te timen wanneer je vorige edities van het toelatingsexamen maakt. Zo krijg je een idee van hoe weinig tijd er effectief ter beschikking wordt gesteld. Zoals we bij de eerste editie van ons online proefexamen merkten, gebeurde het grootste gedeelte van de meer dan 300 inzendingen die dag in de allerlaatste minuten. Dit wil zeggen dat studenten elke minuut die ze ter beschikking hebben, willen gebruiken. Je moet dus voor jezelf een duidelijke strategie hebben omtrent hoe je het examen qua tijdsindeling gaat aanpakken. Vanuit SlaagTAT raden we aan om te beginnen met biologie of chemie, afhankelijk van welk vak je het beste kan, zodat je deze punten meteen op zak hebt.

TIP #4: verken op voorhand de digitale examenomgeving

Zorg dat je op de dag van het examen niet voor de eerste keer in de online leeromgeving terechtkomt. Onze filosofie bij SlaagTAT is om de examenomstandigheden zo goed mogelijk op voorhand te simuleren, zodanig dat de dag zelf je volledig vertrouwd bent met het reilen en zeilen van alle regels en formaliteiten. Zo kan jij al je aandacht en mentale focus richten op het enige dat telt: de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Ga daarom zeker een paar keer door de online examenomgeving, klik op alle knoppen, experimenteer met het rekenmachine, het “markeren” van bepaalde vragen en hoe je dit ziet in de verschillende weergaven.

Figuur 3 – Een vraag die je “gemarkeerd” hebt zie je in de overzichtsbalk met een ster aangeduid.

TIP #5: maak jezelf vertrouwd met het examenreglement

Lees op voorhand het werkingsreglement aandachtig door zodat je op het examen zelf niet eerst meer alles hoeft na te lezen en zodat je meteen kunt beginnen aan de vragen.

TIP #6: kies op voorhand een ‘skin’ uit

Er zijn twee verschillende “skins” die je kan kiezen op het examen. Via jouw accounticoon rechtsboven kan je dit instellen bij “voorkeuren”. De figuur hieronder geeft het verschil weer. Verander dit zeker niet tijdens het examen, dat is alleen maar afleidend. De lichte skin lijkt meer consistent te zijn omdat de afbeeldingsachtergrond ook wit is. Voor de rest lijkt dit niet veel verschil te geven. Maak dus je keuze op voorhand en hou eraan vast tijdens het examen.

Figuur 4 – (Boven) Lichte skin (Onder) donkere skin.

TIP #7: Beslis alvast in welke volgorde je te werk zult gaan

Welk vak ga je het eerst afleggen? Welk vak als tweede, derde en vierde? Hoe ga je om met vragen die niet meteen lukken? Lees je eerst het examen volledig door alvorens effectief aan een vraag te beginnen? Hoe ga je om met het “markeren” van vragen? Wanneer beslis je of je definitief de vraag blanco wenst te laten? Als je hier op het examen nog moet over nadenken, verlies je tijd en maak je jezelf meer zenuwachtig dan nodig. Je moet dus een zeer duidelijk plan van aanpak hebben. Stel jezelf gerust en beslis al deze strategische zaken op voorhand. Zo ga jij met een rustiger gemoed het eigenlijke examen kunnen aanvangen.

Veel succes!

Filip van SlaagTAT

Scroll naar boven